STATYSTYKA

 
Oferuję pomoc ze statystyki m.in z takich zagadnień, jak:
 
statystyka opisowa (średnie, wariancja, odchylenia, inne współczynniki)
rozkłady
centralne twierdzenie graniczne
minimalna liczebność próby
przedziały ufności
weryfikacja (testowanie) hipotez statystycznych
metoda największej wiarogodności
metoda momentów
estymacja (metodą największej wiarogodności oraz metodą momentów)
wiele innych
Liczba odwiedzin: 2898