logika

LOGIKA
 
Ze szczególnym uwzględnieniem kierunków takich, jak:
Prawo i administracja - zarówno część praktyczna, jak i teoretyczna:
 
Klasyczny rachunek zdań (tautologie oraz zadania tekstowe)
Kwadrat logiczny dla zdań kategorycznych i modalnych
Logika deontyczna (ZONDIF)
Przekształcanie zdań kategorycznych
Sylogizmy i entymematy
Definiowanie funktorów prawdziwościowych
Kategorie syntaktyczne
Dowody założeniowe (dedukcja naturalna)
Stosunki zakresowe
Nazwy
Relacje
Stosunki zakresowe jako relacje
Definicje
Teoria podziałów
Wnioskowania (uzasadnianie twierdzeń)
Teoria pytań i odpowiedzi
Język i metajęzyk
 
Oferuję pomoc również studentom wszystkich kierunków ścisłych z teorii mnogości, logiki i wstępu do matematyki na każdym poziomie.

#logika #prawo #uj #ka #kraków 
Liczba odwiedzin: 2901